ตำแหน่งงาน  – ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน   – ซ่อมเครื่องจักรและรถยนต์ของบริษัทฯ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน – ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อัตรา  2 อัตรา

เงินเดือน  – ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี
– มีไหวพริบและกล้าตัดสินใจ
– ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

สวัสดิการ
– กองทุนประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
– ประกันชีวิต (กลุ่ม)
– ชุดฟอร์มบริษัท
– โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
– เบี้ยเลี้ยง / ค่าชำนาญงาน
– วันหยุดประเพณี 13 วั้น
– วันหยุดพักร้อนประจำปี
– ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
– เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาศต่างๆ
– กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงปีใหม่

 

สมัครงานคลิ๊ก

 

ตำแหน่งงาน – เจ้าหน้าที่ธุรการงานทาง ( จันทบุรี )
รายละเอียดของงาน – บันทึกข้อมูลลงในระบบ ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน –  ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
อัตรา –  1 อัตรา
เงินเดือน –  ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย / หญิง
– อายุ 21 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. หรือ ม.6
– สามารถใช้โปรแกราม MS office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

สวัสดิการ
– กองทุนประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
– ประกันชีวิต (กลุ่ม)
– ชุดฟอร์มบริษัท
– โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
– เบี้ยเลี้ยง / ค่าชำนาญงาน
– วันหยุดประเพณี 13 วั้น
– วันหยุดพักร้อนประจำปี
– ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
– เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาศต่างๆ
– กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงปีใหม่

สมัครงานคลิ๊ก

 

ตำแหน่งงาน  – เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดของงาน
– ดูแล รับ-ส่ง เอกสารภายในบริษัทฯ
– รับโทรศัพท์
– เบิกจ่าย อุปกรณ์, สวัสดิการ, เงินสดย่อยของฝ่าย
– ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของสำนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน – ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อัตรา  – 1 อัตรา

เงินเดือน  – ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย – หญิง
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
– มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์งานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– กองทุนประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
– ประกันชีวิต (กลุ่ม)
– ชุดฟอร์มบริษัท
– โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )
– เบี้ยเลี้ยง / ค่าชำนาญงาน
– วันหยุดประเพณี 13 วั้น
– วันหยุดพักร้อนประจำปี
– ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
– เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาศต่างๆ
– กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงปีใหม่

สมัครงานคลิ๊ก